Organisatie

Enig Verschil is een vzw die in stand gehouden wordt door een team van vrijwilligers. Dag na dag zetten deze mensen zich in om van Enig Verschil een plaats te maken waarin elke holebi-jongeren zich onmiddellijk thuis voelt.
Deze vrijwilligers vind je meestal achter de schermen terug, echter mogen ze op deze pagina ook eens schitteren.

Raad van bestuur
Stijn Van den Bergh
Voorzitter
Kernlid sinds: 2009
Misschien jij?
Ondervoorzitter
Kernlid sinds:
Bjorn Grootjans
Penningmeester
Kernlid sinds: 2014
Muriël George
Secretaris
Kernlid sinds: 2013
Functies
Stijn Van den Bergh
Extern Coördinator
Kernlid sinds: 2009
Bjorn Grootjans
Intern Coördinator
Kernlid sinds: 2014
Nils Vanheste
Onthaal
Kernlid sinds: 2017
Muriël George
Activiteiten
Kernlid sinds: 2013
Kevin Paternotte
Café & Promo
Kernlid sinds: 2015
Misschien jij?
Fuifverantwoordelijke
Kernlid sinds:
Lucas Poignonnec
Webmaster
Kernlid sinds: 2015
Gio Van den Bril
Vrijwilliger
Kernlid sinds: 2012
Bert Moons
Vrijwilliger
Kernlid sinds: 2012
22264636_10156201128274311_384901053_n
Yana Omblets
Scholenwerking
Kernlid sinds: 2017